Privacy verklaring Stichting Marnix Groep Leiden

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

1. Welke persoonsgegevens? Als je lid wordt van de Marnix, vragen wij de ouders/verzorgers om een inschrijfformulier in te vullen. Op dit inschrijfformulier wordt naar persoonsgegevens en contactgegevens gevraagd. De persoonsgegevens die we nodig hebben voor een goede uitvoering van onze activiteiten zijn: namen van het kind en de ouder(s), geboortedatum van het kind, (e-mail)adres, telefoonnummer(s) en of het kind kan zwemmen. Op het inschrijfformulier voor het kamp wordt tevens gevraagd naar eventueel medicijngebruik, de naam van de huisarts en gegevens over de zorgverzekering.

2. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens? Wij gebruiken uw gegevens om u direct te kunnen bereiken tijdens ons programma of tijdens kamp, indien er iets aan de hand is. Tijdens kamp zal uw telefoonnummer daarnaast worden opgeslagen in de mobiele telefoons van de leiding, om u in geval van nood direct te kunnen waarschuwen. Daarnaast gebruiken wij uw e-mailadres om ééns per maand ons mededelingenblad te versturen, waarin de belangrijkste geplande activiteiten worden vermeld. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt of verkocht.

3. Bewaren persoonsgegevens Het inschrijfformulier wordt bewaard door de secretaris. Uw persoonsgegevens worden tevens opgeslagen op de computer van de secretaris van de Marnix. Ook de hoofdleiding en de penningmeester hebben een digitaal adressenbestand voor het digitaal versturen van ons mededelingenblad, voor correspondentie over de contributiebetalingen en voor correspondentie over eventuele andere belangrijke informatie over de activiteiten op de Marnix. Daarnaast worden de persoonsgegevens in een adressenlijst, zo lang uw kind lid is, altijd bewaard op papier, in een map op de Marnix zelf. Deze map is toegankelijk voor alle leiding. Wij moeten u immers onmiddellijk kunnen bereiken, wanneer er iets aan de hand is. Deze adressenlijst zal eens per half jaar worden vernieuwd. Indien uw kind dan geen lid meer is, zullen uw persoonsgegevens op dat moment van de lijst worden verwijderd. Mocht u eerder willen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u een e-mail sturen naar info@marnixleiden.nl.

4. Foto’s en Video’s De Marnix maakt foto’s (en soms korte video’s) van diverse activiteiten voor de promotie van de Marnix en als herinnering. Op het inschrijfformulier van de Marnix wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende jeugdlid en deze te gebruiken op flyers en om te delen op social media. De toestemming hiervoor is altijd eenvoudig in te trekken door een e-mail te sturen aan info@marnixleiden.nl.

5. Uw rechten U heeft het recht op informatie over de verwerkingen, recht op inzage in uw persoonsgegevens, recht op correctie van uw persoonsgegevens indien deze niet kloppen, het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens en het recht om vergeten te worden. U kunt tevens bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tot slot kunt u de door u verstrekte persoonsgegevens door ons aan u of een andere partij laten overdragen. Indien u gebruikt wilt maken van één van voornoemde rechten kunt u daarvoor een verzoek via info@marnixleiden.nl. Wij berichten u binnen één maand na ontvangst van het verzoek.

6. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen. Naast het recht om bij ons een klacht in te dienen kunt u ook klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan door een tip door te geven via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

7. Wijzigingen De Marnix behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Zo blijven wij up to date met wet en regelgeving. Het verdient daarom ook de aanbeveling om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen, die wordt gepubliceerd op onze website.

8. Contactgegevens Stichting Marnix Groep Leiden, KvK 41165108, Bizetpad 5, 2324 JP Leiden, vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens via info@marnixleiden.nl.